Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

Informácia pre nových zákazníkov

Prosíme Vás oboznámte sa s informáciami o zasielaní tovaru, obchodnými a reklamačnými podmienkami.

1. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok. Za záväzne potvrdenie objednávky sa považuje prijatie objednávky od kupujúceho. Pri objednávke predávajúci potvrdí kupujúcemu objednávku mailom. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti, ktoré sa zadávajú pri registrácii nového zákazníka:

- predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČ predávajúceho (vyberá kupujúci z ponuky elektronického obchodu pri objednaní tovaru)

- kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO a DIČ kupujúceho

- množstvo požadovaných kusov produktov

- vybraný spôsob platby

- adresu pre dodanie tovaru

Storno objednávky

Predávajúci môže bez udania dôvodu zrušiť objednávku do 24 hodín od objednania tovaru a to výhradne písomne alebo e-mailom, od toho istého adresáta, ktorý bol uvedený pri objednávke tovaru, týmto spôsobom považujeme objednávku za zrušenú.(nie telefonicky) Pri zrušení je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko (FIRMA), sídlo/adresa miesta podnikania, e-mail a popis objednaného tovaru (prípadne čislo objednávky).

Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade, že táto situácia nastane budeme kupujúceho bezodkladne informovať o ďalšom postupe za účelom dohody.

2. Platobné podmienky

Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu riadne a včas. Ak nie je ustanovené inak, odberateľ zaplatí kúpnu cenu v hotovosti, pri dodaní tovaru. Dodávateľ vystaví kupujúcemu faktúru, alebo daňový doklad ktorý zašle spolu s tovarom alebo poštou, ktorý zaroveň slúži ako záručný list. Pri objednávke zo zahraničia požadujeme platbu vopred na účet.

3. Dodanie tovaru

Dodanie tovaru je individuálne.

Adler - ak je tovar skladom 3-4 pracovných dní

Výroba nášiviek na zákazku závisí podľa množstva, zvyčajne 3 - 4 pracovné dni

Ak tovar nie je skladom dodacia doba cca 2 týždne

 

4. Dopravné

Tovar zasielame Slovenskou Poštou

Platba dobierkou - cena prepravy 3,5 €

Cena sa môže meniť podľa veľkosti a hmotnosti zásielky, cena do zahraničia podľa dohody

5. Ochrana osobných údajov

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Názov firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami. Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje, nepredáva a ani neprenajíma ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho s vynimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie konkrétnej objednávky. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním, používaním informácií o sebe a svojich nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch podľa vyššie uvedených pravidiel. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho formou e-mailu  kedykoľvek odvolať, súhlas zanikne po dobu 1 mesiaca od doručenia odvolania. Registrovaný zákazníci si môžu svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť v on-line režime po prihlásení na svoje vytvorené konto. Pre zrušenie registrácie alebo vymazanie z e-mailového spravodaja kontaktujte prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu, o zrušení/vymazaní bude objednávateľ informovaný.

6. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

ZThmMjU4M